Alle med sitkagran på eiendommen skal ha fått brev - satser på hogst i løpet av vinteren

Miljøkonsulent Øyvor Helstad i Frøya kommune  

Nyheter

. Mye skal avklares i løpet av november, sier miljøkonsulent Øyvor Helstad i Frøya kommune.