Får bygge platting og hagestue på den sjønære eiendommen

Nyheter

Anne Sofie Helvik har søkt om dispensasjon til å gjøre en rekke tiltak på sin eiendom i Vingvågen, Hitra Kommune. Hun ønsker å bygge en trapp, og sette opp en hagestue på en treplatting. Eiendommen ligger innenfor område LNF (landbruk, natur og friluftsliv) og i 100-metersbeltet til sjøen. Planutvalget i Hitra har gitt dispensasjon til tiltakene. Det vises til at de ikke berører landbruksareal, og at strandsonen ikke blir ytterligere privatisert.