Går for den ønskede tomta

Nyheter

Etablering av et kommunalt bofelleskap for innbyggere med funksjonhemming har versert som en sak i Hitra kommune i ti år. Det har vært politisk enighet om at dette skal bygges, men saken har de siste årene blitt utsatt en rekke ganger på grunn av problemer rundt tomtevalg.