Fylkesrådmannen om Guri Kunna

Vil legge ned ett tilbud - og skal evaluere sammenslåingen

Nyheter

Fylkeskommunen skal bestemme det videregående opplæringstilbudet i fylket for neste skoleår. Saken kommer til behandling i hovedutvalg for utdanning neste uke.