Etter elleve år kunne snora klippes

Aleksander Søreng klipper snora til Holahauan boligfelt 

Nyheter

Planene for å etablere et boligfelt på Holahauan mellom Nordskaget og Kverva, ble startet i 2009. Men veien fram mot realisering har vært kronglete. Kommunestyret hadde lagt en klausul på at det skulle selges fem tomter før man opparbeidet vei, vann og kloakk. Etter påtrykk fra grendalag og enkeltpolitikere, ble denne klausulen opphevet for to år siden, slik at man kunne komme igang med utbyggingen.