- Jeg synes det er ganske likt som å gå på videregående skole

Aldri har så mange studert ved en fagskole som i år. Tage Broholm (21) fra Dolmøya er en av dem.

Tage Broholm er én av 4 000 som i år studerer ved en fagskole.  Foto: Siw Hermanstad

Nyheter

- Da jeg gikk på ungdomsskolen var jeg litt skolelei og bestemte meg for at jeg heller ville ta yrkesfag enn å studere ved en høgskole, sier Tage.