Nei til naust utenfor planen

Nyheter

Harald Johansen fikk i mai 2020 behandlet en sak der han søkte om å bygge utebod og naust på sin eiendom på Henriksøya i Hitra. Planutvalget i kommunen ga tillatelse til uteboden, men ikke til naustet. Nausttomta ligger utenfor område regulert til naustformål i strandplanen for Bispøyan. Gjennom advokat påklagde søkeren avslaget, men planutvalget avviste klagen.