Må fjerne trapp bygget på annenmanns eiendom

Nyheter

En grunneier på Ansnes har søkt om få ettergodkjent tiltak gjort på egen eiendom. I tillegg søkes det om godkjenning av ei trapp bygget i terrenget. I følge saksframlegget i Hitra kommune er det åpenbart at søker ikke har de privatrettslige rettighetene til å ha bygget denne trappa, da den ligger på annenmanns eiendom. Trappa er bygget for å gi tilgang til en utebod det søkes om ettergodkjenning på en utvidelse av. Det søkes også om å få godkjent en platting foran uteboden.