Kuttet svingen i hyttefeltet

Nyheter

Et ektepar hadde fått tillatelse til å bygge adkomstvei til hytte i Vorpbukta på Hemnskjela. En befaring viste ifølge kommunen at veitraseen ikke var lagt i tråd med reguleringsplanen, da det var sprengt ut for å gjøre en sving mindre skarp.