Prioriterer kapellet på Sauøya

Nyheter

Tidligere i høst ble det kjent at kobberplatene på tårnet til Froan kapell var i så dårlig forfatning at det måtte strakstiltak til.