Disse søker jobben som leder for lokalpolitiet

Illustrasjonsbilde 

Nyheter

Arild Sollie har de siste årene hatt to stillinger i lokalpolitiet: ansnittsleder og politikontakt (politiets samfunnskontakt i kommunene Hitra og Frøya). Han går nå over til å bli politikontakt 100 prosent, og stillingen som avsnittsleder ved politikontoret Hitra er utlyst.