Får ettergodkjent to tilbygg

Nyheter

Linda Ulvnes har søkt Hitra kommune om å få ettergodkjent to tilbygg på sin bolig i Barmfjorden. I følge søknaden ble hun gjort oppmerksom på at de to tilbyggene ikke var omsøkt, av tidligere eier. Hun søker samtidig om å bygge garasje på eiendommen, som ligger i et landbruks- natur og friluftsområde (LNF). Planutvalget i Hitra har gikk dispensajon fra kommuneplanen både til tilbyggene og ny garasje.