Får bygge nettstasjon

Nyheter

Tensio planlegger å bygge en ny nettstasjon på Fjellvær på Fjellværsøya. De har fått avtale med grunneier, og ønsker å bygge i et område avsatt til landbruk, natur og friluftsliv (LNF) i kommuneplanen. Planutvalget i Hitra ga i siste møte før jul dispensasjon for tiltaket.