Får bygge ut på leirskolen

Nyheter

Leirskolen på Skårøya i Kvenværet er rehabilitert og bygget ut til å kunne ta 60 elever. Men for å kunne ta imot så mange elever kreves det både ekstra tørkerom og lagerplass.