- Så da kan guttene kjøpe seg båt

Kristian Boneng og Emanuel Espnes  Foto: Cecilia Brurok

Nyheter

Lokalavisa har fortalt om de to unge guttene Kristian Boneng (15) og Emanuel Espnes (16) som har søkt Frøya kommune om tilskudd til å investere i fiskebåt.