Har forpliktet seg på lokalmat

Hitra og Frøya porplikter seg til å fremme lokale råvarer og matradisjon

Frøyaordfører Kristin Strømskag og hitraordfører Ole Haugen med underskrevne manifester 

Nyheter

Som første region i verden fikk Trøndelag et eget matmanifest i 2011. Denne uka feires tiårsjubileet, og dette skjer blant annet gjennom aktivitet i skolene. Ved 50 ungdomskoler i fylket har elever feiret matglede gjennom å lage en toretters lunsj på trønderske råvarer.