Staten var for seint ute med klagen - avvist av kommunen

Foto vedlagt søknaden. Gammel kaifront nærmest i bildet.  

Nyheter

Hovedutvalg for almenne og tekniske tjenster i Frøya behandlet sist uka en klage på en dispensasjonsak gitt i det samme utvalget.