Planlegger utbygging i havna

Nyheter

Joar Johansen har fått utarbeidet en reguleringsplan som tar høyde for utbygging av flere naust og rorbuer på Mausund.