Fikk ikke medhold i flytebrygge-klagen

Nyheter

Conny Støbak fikk i desember avslag på en søknad om ettergodkjenning av flere tiltak rundt sitt naust i Knarrlagsundet, heriblant ei flytebrygge. I søknaden ble det blant annet vist til at tiltakene var utført av tidligere eier.