Fra torsdag ettermiddag er det munnbind-påbud igjen

Frøyaordfører Kristin Strømskag og resten av formannskapet støtter munnbind-påbud  

Nyheter

Frøya formannskap har vedtatt å støtte kommunelegens forslag om at munnbind-påbud blir innført igjen. Påbudet gjelder fra torsdag 18. februar klokka 16:00 til og med 25. februar 2021. (Det ble opplyst feil dato i en tidligere pressemelding.)

Onsdag opplyser kommunen at kommunedirektøren vil fremme forslag til kommunestyret 25. februar om at påbudet forlenges til 02. mars 2021.


Det skal brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind gjelder for besøkende og ansatte i fellesarealer åpent for publikum i offentlige bygg, skoler og barnehager. Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager i arbeidstiden.Kommunelegen begrunner gjenninnføring av munnbind-påbud som et føre var-tiltak i og med at vinterferien står for tur, og at flere folk kommer til å bevege seg fra og til kommunen.

I tillegg kom formannskapet med sterk anbefaling om følgende:

- å unngå unødvendige reiser til - eller besøk fra områder med ukontrollert utbrudd av muterte virusvarianter

- skal du handle, er det anbefalt at kun en person fra husstanden utfører handlingen