Får rive og bygge nytt hus

Nyheter

Elvemo og Hjertås bygg har på vegne av Jens Huse Mortensvik søkt om å oppføre bolig på hans eiendom i Jektvika ved Ansnes.