Skiltet viser vindstyrke null. Oppe på brua røsker det kraftig i lastebilen

Nyheter

- Skiltet viste null komma null vind. Da jeg kom opp på brua røska det så mye i lastebilen at jeg måtte hente meg inn flere ganger for ikke å havne over i feil kjørefelt, forteller Harald Strand, som kjører lastebil for Tangvik.