Ikke bare kan Sula få selvgående buss - øya kan også få elektrisk vei

Det er bygget elektriske veier i Køln, Tel Aviv og på Gotland. Hvis dette blir prøvd ut på Sula, vil det bli det første i Norge
Nyheter

Som lokalavisa Hitra-Frøya fortalte om sist høst, forbereder ATB et pilotprosjekt for selvkjørende buss på Sula utenfor Frøya. ATB har gjennomført et slikt prosjekt på Øya i Trondheim.