Da det moderne oppdrettet tok form

De har levd i og med oppdrettsnæringa siden 70-tallet. Rolf Furberg og Olav Jamtøy ser tilbake på de første tiårene.

Rolf Furberg (til venstre) og Olav jamtøy 

Nyheter

- Da jeg var ferdig med yrkesskolen i 74 begynte jeg rett i jobb på oppdrettet til Reidar Furberg. Siden da har jeg vært i næringa, forteller Rolf Furberg fra Uttian