Stoppet brev om mulig ekspropriasjon

Nyheter

Lokalavisa fortalte sist uke om Evli Eiendom/ Even Johansen, som hadde sendt henvendelse til Frøya kommune om å få kjøpe næringstomt i området Siholmen - Myratangen på Sistranda. Dette området er regulert til blant annet næring, men kommunen eier ikke området. Innenfor det regulerte området er det flere grunneiendommer, der enkelte av eiendommene har en rekke eiere.