Støtter ikke nyetablert transportfirma

Nyheter

Mathias Rakbjørg har etablert firmaet VR Express, som blant annet satser på frakt av større varer som traktorer, biler, båter og kompressorer.

Firmaet søkte Frøya kommunes næringsfond om støtte på 200.000 kroner for å delfinansiere innkjøp av en bilhenger, en båthenger og en varebil.

Firmaet frakter varer til og fra øyregionen, og viser i søknaden til oppdrag for blant andre Salmar, Kystteknikk og Lerøy.

Formannskapet avslo i siste møte i gi støtte til firmaet. Det blir oppgitt at søknaden ikke faller inn under de nye retningslinjene for tildeling. Dette ved at støtte kan virke konkurransevridende, at det fortsatt kun er en deltidsvirksomhet, og at investeringsobjektene anses som lettomsettelige varer.