Får støtte til å tappe ølet kjappere

Ølbrygger Tommy Aas ved Bryggeriet Frøya 

Nyheter

Bryggeriet Frøya planlegger å effektivisere samlebånd for tapping, merking, og pakking av flasker. I følge søknaden til Frøya kommunes næringsfond er dagens situasjon svært arbeidskrevende, og det går ut over annet arbeid som kunne bidratt til å videreutvikle driften.