Investerer i effektiv honningdrift

Espen Nordhammer har gjennom selskapet Nordhammer Beit og geit søkt Frøya kommunale næringsfond om støtte.

Espen Nordhammer driver med birøkting.   Foto: Siw Hermanstad

Nyheter

Han driver gården Nordheim på Hammarvika, og har investert i oppgradering av driftsbygningen til geitehold. Nå ønsker han å tilpasse arealer til honningdrift. Søkeren startet med bikuber i 2019, og har etter dette utvidet med to nye bigårder på Frøya.