Så mange millioner er satt av til fergeleiet

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune har nå skrevet avtale om de lenge etterlyste forbedringene ved Dyrøy fergeleie. Dette er et fylkesveisamband, der det er fylkeskommunen som har ansvar og eierskap. Men Frøya kommunestyre vedtok før jul at kommunen går inn i et spleiselag for å få gjort utbedringene. Det ble satt av 2.5 millioner kroner.