- Den kloke løsningen er ett nytt tunnelløp

Bjarne Håkon Hansen   Foto: arkivfoto

Nyheter

Fylkeskommunen har engasjert konsulentfirmaet Aas-Jacobsen til å utrede planlegging av tiltak etter tunnelsikkerhetsforskriften for både Frøyatunnelen og Hitratunnelen, og konsulentfirmaet SWECO til å utrede alternativer til utbedring av Frøyatunnelen. I tillegg har lokalt næringsliv, gjennom Frøya næringsforum, engasjert Rambøl til å gjøre en utredning.