Et skritt nærmere hall-utbygging

Nyheter

Planutvalget i Hitra har gitt dispensasjon fra reguleringplan, og byggetillatelse, til utvidelsen av Hitrahallene.