Fikk først nei. Men så dro politikerne og så på tomta

Nyheter

Monica Burø Helsø og Frank Steinar Helsø har søkt om fradeling av ei fritidsboligtomt i Svankilveien i Kvenværet, og å anlegge adkomstvei til tomta.