De store selskapene vil ikke bygge ut. Svein Viggo tar saken i egne hender

Svein Viggo Johansens firma har adgang på høyhastighets-nett som kan deles med mange.

Svein Viggo Johansen demonsterer hastigheten på signalene som kommer inn veggen på Skolebygget 

Nyheter

De store selskapene som driver utbygging av fibernett har gitt beskjed om at de områdene på Frøya som er kommersielt interessant å bygge ut på, nå er utbygd. Dette gjelder i hovedsak de tettest bebodde grendene på østsiden av øya. Utbygging andre steder fordrer at det offentlige går inn med penger.