Kommunelegen

- Tyder på at Frøyatrimmen har hatt betydning for både fysisk og psykisk helse i samfunnet vårt

Kommunelege Ingrid Kristiansen 

Nyheter

En evaluering av Frøyatrimmen skal behandles i neste hovedutvalgsmøte for helse, omsorg NAV, oppvekst og kultur (HOOK) i Frøya kommune.. Her foreslås det at Frøyatrimmen legges inn som et fast arrangement under Frøya frivilligsentral.