Turistbedrift mistet en tredel av omsetningen

Nyheter

Regnskapet til Frøya Havfiskecamp AS viser tydelig at 2020 ble et vanskelig år for bedrifter rettet mot utenlandske fisketurister.