Påbudet går ut i dag

Nyheter

Frøya kommunes påbud om bruk av munnbind på offentlige steder/ steder hvor det ikke er mulig å holde avstand, går ut i dag, tirsdag 13. april.

Påbudet ble tema i kommunelegens orientering til formannskapet, og det ble ikke fremmet forslag om å forlenge påbudet.

I stedet vil kommunen komme med en sterk henstilling til at folk bruker munnbind.Hitra kommunestyre skal på sin side få en orientering om korona-situasjonen senere i dag. Her er det i følge møteinnkallinga lagt opp til en gjennomgang av status, tiltak og forskrift om smitteverntiltak.