- Andre folk i selskapet fatter ikke hva som skjer på Hitra og Frøya

Per Ingar Johansen er storleverandør av renholdsmidler.

Per Ingar Johansen selger 15 til 20 tonn med renholdsmidler i uka, bare til bedrifter i øyregionen.  

Nyheter

Selskapet Aquatiq har sin base på Lillehammer, og er en internasjonal leverandør av renholdsmidler til næringsmiddelindustrien.