Får støtte til å trygge nærmiljøet med veilys

Nyheter

Bjørn Ivan Espnes har på vegne av beboerne i Sandvikbakken i Sandvika søkt Frøya kommune om støtte til et trafikksikkerhetstiltak. Beboerne ønsker å få utbedret veibelysningen i Sandvikbakken ved å skifte ut armatur, stolper og kabler på det eksisterende veilysanlegget.