Gir 135.000 til reiselivskampanje

Nyheter

Frøya næringsforum koordinerer en markedsføringskampanje for lokalt reiseliv og handel. Dette er en videreføring av en kampanje som ble kjørt forrige sommer. Totalt er det budsjettert med 191.500 til reklame i magasiner og guider med mer.