- Bør man fravike planen fordi det er Mausund?

Nyheter

Trond Harald Iversen har søkt om å få bygge seg fritidsbolig på Mausund. Han har kjøpt seg tomt i et område avsatt til helårsboliger, men ønsket å bygge fritidsbolig. Søknaden førte til diskusjon da hovedutvalget HOAT skulle behandle dispensasjonsøknaden.