Får jakte på kommunal eiendom

Nyheter

Frøya kommune eier en utmarkseiendom nord og øst for Litj-Hammarvatnet, mellom Hammarvika og Sistranda. Arild Mathisen har på vegne av hjortevaldet Hamarvik søkt om jaktrettigheter på denne eiendommen. Valdet er i en prosess for å øke jaktarealene.