Får ikke lov til å bygge disse boligene

Faksimile fra klagen 

Nyheter

Arc arkitekter As har på vegne av John Thoresen søkt om å få bygge en tomannsbolig med tilhørende gjestehus/ anneks på ei tomt i Knarrlagsundet. De fikk et administrativt avslag i Hitra kommune, som viser til at reguleringsplanen for Knarrlaget vil bli vesentlig tilsidesatt. Det viser til at det overskrider antall boenheter som skal tillates, og til utnyttelsesgraden av tomta. Tomta er beregnet for en enebolig.