Går inn med penger til selvkjørende buss

Nyheter

Planene om å teste ut Sula som lokalitet for uttesting av selvkjørende buss, er tatt ett skritt videre. Et enstemmig Frøya kommunestyre vedtok torsdag at de går inn med 200.000 kroner i prosjektet. Det betyr også at Frøya kommune blir prosjekteier, med samarbeidspartnere SINTEF, AtB, Vy og Trønderenergi.