Stort hopp i omsetningen til eiendomsselskap

Nyheter

Regnskapet for Fjordly Eiendom AS , med adresse Dolmøya, viser at de hadde stor omsetningsøkning i 2020.