Fritatt fra verv

Rita Elin Hovde 

Nyheter

Kommunestyret i Frøya har innvilget Rita Elin Hovdes søknad om fritak fra sitt verv i Frøya eldre- og brukerråd (FEB). Hun har søkt fritak av helsemessige grunner.