Det gamle sykehjemmet kan bli boliger

Nyheter

Frøyas store helseutbygging, Morgendagens omsorg, skal stå ferdig på Bekken, Sistranda, i slutten av oktober. Når helsehus og omsorgsboliger er tatt i bruk, skal dagens sykehjem på Hammarvika legges ned.