Har fått 20-30 klager fra grunneiere - men mange er også fornøyde

Nyheter

Prøveprosjeket med storstilt felling av sitkagran på Frøya er nå avsluttet. På strekningen Flatval til og med Sistranda er det felt cirka 50.000 trær, og tatt ut 4300 kubikk med omsettelig trevirke.