Åpner for mer bygging i strandsonen

- Det er helt magisk, sier Frøyaordføreren

Frøyaordfører Kristin Strømskag  Foto: Trønder-TV

Nyheter

Under Høyres årsmøte lettet digitaliseringsminister Linda Helleland Hofstad på hvordan ny praktisering av strandsoneloven vil bli. Adresseavisen forteller i dag at det blant annet betyr at Frøya og Hitra, som i dag er underlagt en streng forvaltning, vil bli flyttet over i den kategorien av distriktskommuner hvor man ikke har definert at det er særlig press på strandsonen.