50.000 trær er hogget. Opprydding vil koste ekstra

Det er tatt ut 50.000 trær fra Flatval til og med Sistranda. Det som ligger igjen etter hogsten har ført til klager fra grunneiere.

Tømmerberget i Nordhammarvika 

Nyheter

Det ligger kvisthauger rundt om på felter hvor sitkagrana er tatt. Mange steder står det igjen flishauger. Og noen steder har hogstmaskinene skapt dype spor i landskapet.