Her kan det bli bygget både vaskeri og flerbrukshus

Nyheter

Dalpro er en vekstbedrift som eies av Hitra og Frøya kommuner. De har som oppdrag å hjelpe folk som helt eller delvis har falt utenfor det ordinære arbeidslivet. Hovedavdelingen ligger i Hammerstaddalen på Hitra.